HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY

Görme engellilerin Dokunma ve Beyaz bastonla takip edebilme kabiliyetleri ve Az Görenler için zıt renklendirme ile yönlendirilmesini , amaçlarına göre yön değiştirmesini sağlamak, Tehlikelere karşı uyarmak için zeminde Uygulama ve ölçüleri TS ISO 23599 no’lu standart la belirlenmiş TSE9111 esasları çerçevesinde projelendirilen alanlara uygulanan yer döşemeleridir.

ENGELLİ RAMPA VE ARABALARI

Engelli Araçları -Scoter Kullanan Engelli Bireylerin Kent Alanlarında Araçlarının Akülerinin Şarjlarının Bitmesi Veya Yetersiz Olması Durumunda Gidecekleri Yere Kadar Ulaşımlarının Sağlanabilmesi İçin Kent Meydanları Kampüs Ve AVM alanlarında Araçlarını Şarj Edebilmelerini Sağlayan Sistemlerdir.

ACİL DURUM SİSTEMLERİ

Acil durum sistemleri Engelli ve yaşlıların Yaşam alanları içerisinde olağan üstü durumlar karşısında çevrelerinden yardım talep etmeleri veya yardım alacakları noktalara erişmelerini kolaylaştıracak ekipmanlardır.

İNDİKSÜYON DÖNGÜ SİSTEMLERİ

D İndiksiyon döngü sistemi Az duyan veya işitme cihazı kullanan bireylerin Kalabalık ortamlarda çevredeki gürültü ortamından ayıklanmış yalın bir ses duymalarını sağlayan sistemlerdir. Kullanım alanları bilet gişeleri-danışma bankoları-konferans salonları-sinema- cami gibi alanlarda kullanılır.

DANIŞMANLIK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu Erişebilirlik izleme ve denetleme kriterlerine uygun TSE Standarları çerçevesinde TS ISO 23599'a göre Kurum kuruluş ve işletmelerin erişebilirlik değerlendirmelerini uygun hale getirilebilmesi için planlamalarını yapmaktır.

Ar-Ge

Engelli Bireylerin Hayatlarını Kolaylaştırmaya yönelik, Araştırma ve geliştirme faliyetlerimiz ile bunların tasarım ve uygulamalarına yönelik çalışmalarımız Uzman ekiplerimizle devam etmektedir.

"Engelsiz Bir TÜRKİYE"